VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” już w pierwszy weekend września.

Grażyna Karwowska-Winiarek oraz Ivan Gontko zapraszają!

VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” odbędzie się już w pierwszy weekend września (3-4.09.) w Warszawie na Rynku Nowego Miasta. Te niecodzienne spotkania z Mistrzami ulicznego teatru dedykowane są zawsze dla Widzów w każdym wieku. Festiwal jest wydarzeniem bezpłatnym.

Festiwal „Lalka na Scenie” to jakość. W tym roku także będziemy gościć wybitnych artystów teatru ulicznego z Europy. Marionetki oraz pacynki i zabytkowa katarynka zaczarują już po raz siódmy Rynek Nowego Miasta. Pomiędzy spektaklami będzie można poznać teatr uliczny „od kuchni”.

Dyrektorem Festiwalu jest Grażyna Karwowska-Winiarek odznaczona tego lata Medalem „Gloria Artis” – Zasłużony Kulturze, wyróżniona także m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI oraz tytułem Ambasadora Kongresów Polskich. Posiada doświadczenie jako manager kultury, dyrektor placówek kulturalnych oraz szkół artystycznych, inicjator oraz organizator projektów międzynarodowych i ogólnopolskich, takich jak: Łamigłówka Teatralna, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK czy Labirynt Teatralny.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Ivan Gontko, słowacki aktor, reżyser, dramaturg, organizator wydarzeń teatralnych. Założyciel teatru Tyjatr, dziś dyrektor Teatru Starego w Nitrze Karola Spišáka, a także założyciel grupy Teatro Tatro, przewodniczący słowackiej UNIMA (najstarsza międzynarodowa organizacja lalkarzy na świecie).

Wszelkie informacje prosimy śledzić na profilu fb: @lalkanascenie.

Więcej informacji: udziela także Biuro Prasowe Festiwalu pod nr telefonu: 601-145-133.

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka – celem statutowym Fundacji jest: działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego zwłaszcza w zakresie kultury, tradycji, edukacji oraz rozwoju demokracji. Wartością Fundacji jest oparcie działań na zespole – ludziach z doświadczeniem i wiedzą merytoryczną w zakresie realizacji różnych projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych w tym: edukacyjnych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych czy komercyjnych. Prezesem Fundacji jest Grażyna Karwowska-Winiarek – autorka i organizator licznych międzynarodowych i ogólnopolskich projektów w zakresie promocji teatru, kultury i edukacji. Projekty realizowane przez Fundację Meritum m.in.: LALKA NA SCENIE, ŁAMIGŁÓWKA TEATRALNA, aktywności we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY, WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT. www.fundacjameritum.eu.