TEGOROCZNE WSPARCIE Festiwalu „Lalka na Scenie 2022”

W tym roku Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych Lalka na Scenie 2022 został wspary przez Instytucje, Teatry, Firmy oraz Patronów Medialnych.

Dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwość!

Grażyna Karwowska-Winiarek

Dyrektor Festiwalu oraz Prezes Fundacji Meritum im. Zbyszka Winiarka

Ivan Gontko

Dyrektor Artystyczny Festiwalu