MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY 2019

Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Fundacją Meritum przystępują do realizacji kolejnej edycji projektu Mój Teatr/Mazowiecki Fundusz Teatralny 2019. MFK to regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Więcej informacji nt. projektu – na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Migawki z treningu warsztatowego 2018

Wizyty w środowiskach uczestniczących w projekcie w 2018 roku