MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY

Powołanie regionalnego, wieloletniego programu wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne dla dzieci i młodzieży z Mazowsza. Program powstał zarówno z myślą o rozwijaniu istniejących już grup i inicjatyw, jak również inicjowaniu nowych aktywności teatralno-artystycznych dla dzieci i młodzieży.

IDEA
Powołanie regionalnego, wieloletniego programu wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne dla dzieci i młodzieży z Mazowsza.
Program powstał zarówno z myślą o rozwijaniu istniejących już grup i inicjatyw, jak również inicjowaniu nowych aktywności teatralno-artystycznych dla dzieci i młodzieży.

ODBIORCY PROGRAMU
Pogram skierowany jest do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami programu będą jego uczestnicy programu: instruktorzy teatralni (animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

CELE PROGRAMU
Zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, poprzez wsparcie działań o charakterze edukacyjno-artystycznym.
Wspieranie codziennej pracy teatralno-edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą i zdobywanie nowych osób zainteresowanych tym działaniem.
Aktywizacja wokół teatru społeczności lokalnych – wspieranie działań teatralnych, w które włączają się lokalne organizacje i grupy nieformalne.
Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

ORGANIZATOR
Mazowiecki Instytut Kultury

PARTNER MERYTORYCZNY
Fundacja Meritum

Kontakt:

  • Grażyna Karwowska-Winiarek e-mail: fmeritum@gmail.com tel 695 145 144
  • Anna Mizińska e-mail: a.mizińska@mik.waw.pl tel 601 664 198
  • Agnieszka Daroch e-mail: a.daroch@mik.waw.pl tel 665 557 85

MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy z Fundacją Meritum:

– podsumowanie Mazowieckiego Funduszu Teatralnego 2018

– migawki z treningu warsztatowego

– wizyty w środowiskach uczestniczących w projekcie