PODZIĘKOWANIA

Każdą edycję Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych realizuje wyjątkowy Zespół. Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka do projektu zaprasza wyjątkowych Ludzi, których energia, umiejętności i życzliwość tworzy klimat Festiwalu. Każdego roku ok. 30 osób jest zaangażowanych w realizację projektu w zakresie zadań: formalnych, logistyczno-organizacyjnych, merytorycznych, wizerunkowych oraz technicznych.

Dyrekcja Festiwalu Grażyna Karwowska-Winiarek oraz Ivan Gontko dziękują za pracę i serce wszystkim Patronom, Mistrzom oraz Członkom Biura Festiwalu „Lalka na Scenie 2022”