WSPOMINAMY: 14 ZAPOMNIANYCH HISTORII, MŁODYCH CHŁOPAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W OKRESIE WOJNY, NAJMŁODSZY MIAŁ 16 LAT… POCHODZILI Z MAZOWSZA, GARWOLINA.

Zginęli w różnych okolicznościach, przerywając swoje dorastanie. Byli to młodzi, energiczni, aktywni społecznie Ludzie. Chcieli żyć jak każdy młody Człowiek.

Franek, Kazik, Janek, Antek, Stefan, Staszek, Mietek, Antek, Zygmunt, Leon, Zygmunt, Heniek, Rysiek Zbyszek… – to losy już niezapomniane. Historie 14-nastu warte są przypomnienia, zwłaszcza teraz, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Pomordowani, zabici, zastrzeleni, skatowani, uczestnicy Powstania Warszawskiego czy Akcji „Burza” – każda z historii inna. Tragiczna. Projekt, któremu 30 lat swoich poszukiwań poświęcił Zbyszek Winiarek, miał na celu pokazać, że każda społeczność ma swoich bohaterów.

Po ponad 80-ciu latach po Ich śmierci opowiedziano je w 2017 roku po raz pierwszy, przypominamy je także i dzisiaj… w czasie, gdy wspominamy tych, którzy odeszli…

Trzy lata temu pod koniec października, Zbigniew Winiarek po ponad 30 latach osobistych poszukiwań tych losów „ułożył je w całość” i opowiedział… To wzruszające losy rodzin z okresu II Wojny Światowej. Nic tak nie boli jak strata dziecka u progu dorosłego życia.

W dzisiejszym świecie gonimy… Może to właśnie moment na refleksję… Najmłodszy miał 16 lat… których najlepsze lata przypadły na czas wojny. Ludzi, którzy m.in. działając w ramach Szarych Szeregów i struktur AK zginęli w trakcie wojny… Każdy z Nich za młodo, każdy w innych okolicznościach życia codziennego okresu wojny… To wzruszające losy.

Tak jak Zbigniew Winiarek w rozmowie z Mariuszem Szczygłem powiedział: „Warto swoje życie poświęcić innemu, nawet temu, które przeminęło”.

Pamięci – Zbyszka Winiarka, społecznika, ponad 30-lat służącemu społeczności komendantowi Hufca „Orłów” Garwolin, radnemu, pasjonatowi lokalnej historii i przywracającemu pamięci żyjących losy ważnych w historii postaci, inicjatorowi 4 tablic pamięci, nauczycielowi i wychowawcy, twórcy i inicjatorowi niezliczonych aktywności dla dzieci i młodzieży ogólnopolskich oraz międzynarodowych, twórcy stanicy organizacji non-profit od kilkudziesięciu lat służącej dzieciom i młodzieży, przedsiębiorcy, prezesowi, założycielowi i dyrektorowi wielu stacji radiowych w tym: Antyradia, twórcy duetu: Michał Figurski/Kuba Wojewódzki). Człowieka ideałów. O silnym charakterze. Zawsze niosącego pomoc. Wielkiego wojownika podczas swojej walki z chorobą, którą przegraliśmy 3 stycznia 2020 roku. Działania na rzecz edukacji i kultury kontynuuje fundacja, której był inicjatorem: Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka.

Materiał prasowy do pobrania: 14-nastu młodych. Zginęli, by powrócić po 80 latach – informacja prasowa

Projekt Fundacji Meritum im. Zbyszka Winiarka „Więcej niż sentyment”, Fb: harcmistrz, fundacjameritum